Kariera w DunlopSSC Aplikuj

Aplikuj

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Załącz plik z CV

Nazwa stanowiska na które aplikujez

Treść dodatkowa

rozwińzwiń
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Dunlop Conveyor Belting i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Dunlop Conveyor Belting Polskapodanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej (i numeru telefonu) wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Dunlop Conveyor Belting w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących*.

*Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Fenner, której skład wskazany jest na stronie http://www.fenner.com/en/about_us/where_we_operate

Administratorem danych osobowych jest Dunlop Conveyor Belting Polska z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 54, 43-190 Mikołów. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania.

rozwińzwiń
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Dunlop Conveyor Belting informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.